Our Blog

Pčele

Postoji preko 20.000 vrsta divljih pčela koje se mogu podijeliti u 7 do 9 porodica. Najpoznatija vrsta pčele je „europska pčela medarica“. Pčele su vrlo bliski srodnik bumbara, žive na svim kontinentima osim na Antartici i poznate su po svojoj ulozi u oprašivanju biljaka kao i po proizvodnji meda, voska i propolisa. Pčele se hrane nektarom i cvjetnim prahom. Pčele žive u kolonijama, često u jednoj koloniji ima više od 50.000 pčela (nekad i do 90.000), uglavnom su to pčele radilice, manji broj (do nekoliko tisuća) trutova i samo jedna matica (kraljica). Pčela radilica je zadužena za sakupljanje meda, one mlađe sakupljaju propolis, grade saće, hrane ličinke i obavljaju druge zadaće.

Matica je jedina seksualno zrela pčela u košnici dok su sve ostale pčele u košnici njezini potomci. Krajem proljeća i početkom ljeta matica može dnevno proizvesti dvije do tri tisuće jajašaca što je nekoliko puta više od njezine ukupne težine. Po jednoj koloniji, tj. košnici može postojati samo jedna matica. Trutovi imaju samo jedan zadatak, oploditi maticu. Naime, matica kada krene na let odleti visoko te ju je vrlo teško dostići, zato trutovi imaju izuzetno jaka krila i velike oči kako bi ju mogli uloviti i vidjeti. Samo najsnažniji i najizdržljiviji trutovi mogu prenositi svoje gene dalje. (…svaka sličnost sa ljudima u prethodno navedenoj ulozi truta je slučajna i ona prestaje sljedećom činjenicom…) – trut kada oplodi maticu obično ugine.

On nema žalac kao pčela radilica i u prosjeku je dva puta veći od pčele radilice. Život pčele je relativno kratak, do dva mjeseca dok matice mogu doživjeti i sedam godina, iako u pravilu žive tri do četiri godine. Pčela u jednom danu može obići preko tisući cvjetova dok čitava košnica može oprašiti u jednom danu i tri milijuna cvjetova, a upravo ta količina odgovara proizvodnji jednog kilograma meda.No Responses