Our Blog

O pčelarstvu

Pčelarstvo je specifična proizvodna djelatnost kojom se mogu baviti osobe različitih profesija, uzrasta i spola. Ranije su se pčelarstvom pretežito bavili seljaci i seoska integracija (učitelji i svećenici), dok se danas velik broj ljudi i izvan poljoprivredne profesije bavi pčelarstvom, od industrijskih radnika i službenika do visokoobrazovanih intelektualca, koji u slobodnom vremenu nalaze interes u držanju medonosnih pčela. Većina ljudi pčelarstvom se ne bavi profesionalno i dugoročno te tako ne razvijaju pčelarstvo kao važnu gospodarsku aktivnost.

Osobe oba spola mogu se podjednako uspješno baviti pčelarstvom, dobar primjer toga je i naša obitelj koja u podijeljenim zadacima podjednako zastupljena u poslovima i aktivnostima pčelarenja. Da bi se netko uspješno bavio pčelarstvom, mora biti uporan u stjecanju kako praktičnog tako i teoretskog znanja, ali također treba se biti spreman na znatna početna ulaganja u košnice, rojeve, opremu te u vozila i zgrade. Ako se uspješno započne, uz dovoljno praktičnog iskustva, ta se ulaganja vrlo brzo isplate.No Responses